بازدید و افتتاحیه هابازدید و افتتاحیه هابازدید و افتتاحیه هابازدید و افتتاحیه هابازدید و افتتاحیه هابازدید و افتتاحیه هابازدید و افتتاحیه ها
نمای تکمیلی بیمارستان 126 تخت خوابی بحران یزد

افتتاحیه بیمارستان 126 تخت خوابی بحران یزد

افتتاحیه بیمارستان 126 تختخوابی بحران یزد اولین بیمارستان بحران در جنوب شرق کشور، با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان…