رویدادهای درون سازمانی

payansal scaled

دورهمی پایان سال پرسنل شرکت

یک روز پرانرژی در شرکت مادورهمی پایان سال با حضور مدیریت، اعضای هیئت مدیره و پرسنل محترم شرکت در یک…