عکس هوایی از احداث 352 واحد مسکونی آزاد شهر

احداث 352 واحد مسکونی آزاد شهر

شرکت ساختمانی عمران آلتونتوضیحاتپس از ابلاغ جهاد ساخت مسکن برای اقشار مختلف مهین عزیزمان ایران، شرکت عمران آلتون با توان…