جوی هر هر

احداث مرکز سلامت جوی هرهر

شرکت ساختمانی عمران آلتونتوضیحاتبا توجه به احتیاج منطقه جوی هرهر یزد به احداث مرکز سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد به…
ساختمانن بهداست یزد

تکمیل شبکه بهداشت مهریز

شرکت ساختمانی عمران آلتونتوضیحات این پروژه شامل کامل کلیه عملیات ساختمانی تکمیل شبکه بهداشت مهریز از انجام عملیات کامل نما و…
طب سنتی

احداث سلامتکده طب سنتی یزد

شرکت ساختمانی عمران آلتونتوضیحاتاین پروژه اولین سلامتکده تخصصی طب سنتی ایرانی در استان یزد ، به مساحت دو هزار متر…