ساختمان تعمیرگاه موتوری

احداث ساختمان تعمیرگاه موتوری، معماری موتورخانه و ساختمان های متفرقه مجتمع فولاد یزد یک

نمای هوایی از بیمارستان ضیایی اردکان

تهیه مصالح و احداث کامل اسکلت پروژه احداث بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان ضیایی اردکان

جوی هر هر

احداث مرکز سلامت جوی هرهر

ساختمانن بهداست یزد

تکمیل شبکه بهداشت مهریز

اسکلت غذا و دارو

اجرای اسکلت ساختمان دارو و غذا

راهرو بخش عفونی شهید صدوقی یزد

تخریب و بازسازی بخش عفونی بیمارستان شهید صدوقی یزد

پروژه ی شهدای محراب

اجرای توسعه بیمارستان شهدای محراب یزد

p6 1

احداث فاز یک دانشکده طب سنتی اردکان

طب سنتی

احداث سلامتکده طب سنتی یزد

p5

تکمیل بلوک زایمانی بیمارستان فاطمه الزهراء مهریز

p4

طراحی و ساخت عملیات اجرای دیوار حفاظتی کنترل سیلاب پارسیان به صورت EPC

Shahid Rahnemoun Hospital 1 1

احداث بیمارستان شهید رهنمون یزد