رتبه بندی های شرکت

رتبه دوم در ساختمان و ابنیه

پایه 2 رشته ساختمان و ابنیه

رتبه سوم در تاسیسات و تجهیزات

پایه 3 رشته تاسیسات و تجهیزات

رتبه پنجم درآب

پایه 5 رشته آب

رتبه پنجم در راه و ترابری

پایه 5 رشته راه و ترابری

گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گواهینامه OHSAS 18001:2007

گواهینامه OHSAS 18001:2007
MOODY INTERNATIONAL

گواهینامه ISO 9001:2015

گواهینامه ISO 9001:2015
MOODY INTERNATIONAL

Certificates ISO 45001

گواهینامه ISO 45001:2018
MOODY INTERNATIONAL

گواهینامه صلاحیت ایمنی ویژه اشخاص حقیقی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

گواهینامه ISO 14001:2015

گواهینامه ISO 14001:2015
MOODY INTERNATIONAL

پروانه اشتغال به کار