پروژه ها

دسته بندی پروژه ها

اشتراک در شبکه های اجتماعی

نمای کلی کارخانه پایا فولاد

بارگیری، حمل و دپوسازی خوراک و محصول کارخانه کنسانتره پایا فولاد

پروژه, معدن
نمای هوایی از بیمارستان ضیایی اردکان

تهیه مصالح و احداث کامل اسکلت پروژه احداث بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان ضیایی اردکان

بیمارستان ها, پروژه
نمای کلی از پروژه اسکلت

عملیات خاکبرداری، فونداسیون و اجرای اسکلت سازه دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

بیمارستان ها, پروژه