پروژه ها

دسته بندی پروژه ها

اشتراک در شبکه های اجتماعی

ساخت ساختمان 6 طبقه

مشارکت در ساخت و احداث ساختمان مسکونی

خاکبرداری در وایر شرکت فولاد آلیاژی ایران

احداث خط نورد وایر شرکت فولاد آلیاژی ایران

نمای هوایی از بیمارستان ضیایی اردکان

تهیه مصالح و احداث کامل اسکلت پروژه احداث بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان ضیایی اردکان

نمای کلی از پروژه اسکلت

عملیات خاکبرداری، فونداسیون و اجرای اسکلت سازه دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

ساختمانن بهداست یزد

تکمیل شبکه بهداشت مهریز