توضیحات

طرح توسعه بیمارستان شهدای محراب یزد با زیر بنای بیش از 1700متر مربع می باشد ، این ساختمان به همت شرکت عمران آلتون در ۴ طبقه احداث گردیده است.

پروژه ی شهدای محراب
پروژه ی شهدای محراب

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداری و پی کنیمتر مکعب5,200
2آرماتور بندیکیلو گرم270,000
3قالب بندیمتر مربع7,900
4بتن ریزیمتر مکعب2,250
5نما سازیمتر مربع2,860
6کف سازیمتر مربع1,580
7کاشی و سرامیکمتر مربع1,960
شناسنامه پروژه
عنوانمشخصات
تاریخ ابلاغ قرارداد1395/05/05
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مبلغ پيمان12.765.042.323
مدت پيمان9 ماه

پروژه های مرتبط