توضیحات

این پروژه به همت خیر گرامی جناب آقای حاج فضل الله شکاری اشکذری و با همکاری شرکت عمران آلتون در زیر بنایی حدود 12 هزار متر مربع شامل 4 طبقه شروع گردید.

نمای شرقی بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر
نمای پشت بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر
تصاویرهوایی بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر
تصاویر هوایی از بیمارستان حضرت زینب اشکذر
نمای بزرگ بیمارستان حضرت زینب (س)
نمای تاسیسات بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر
ورودی در پرسپکتیو
ورودی بیمارستان حضزت زینب (س) اشکذر
سالن بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر
راهرو بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر
آسانسور بیمارستان حضرت زینب (س)
محیط کارگاه بیمارستان حضرت زینب (س)
نمای داخلی بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر
فضای بیرونی اتاق ها بیمارستان حضرت زینب (س)
اتاق بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر
مخزن های بیمارستان حضرت زینب (س)
تاسیسات بیمارستان حضرت زینب(س) اشکذر
اجرای نمای دیوار محوطه
نمای تکمیلی دیوار محوطه
اجرای فوندانسیون
لوله کشی
اجرای لوله
جانمایی کانال
حفر کانال
نمای شرقی بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1کاشی و سرامیکمتر مربع10000
2سنگمتر مربع12500
3دیوارچینیمتر مربع6000
4عایق چینیمتر مربع10000
5کف سازیمتر مربع3730
6سقف کاذبمتر مربع4000
7کف پوش و دیوارپوشمتر مربع6200
8گچکاریمتر مربع25000
شناسنامه پروژه
عنوانمشخصات
تاریخ ابلاغ قرارداد1397/09/14
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی
مدت پيمان39 ماه

پروژه های مرتبط