توضیحات

پروژه طراحی مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات عملیات اجرایی (EPC) سازه ( دیوار حفاظتی) کنترل سیلاب منطقه ویژه اقتصادی پارسیان که شامل عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ، پخش و آب پاشی ، تسطیح و کوبیدن و… می باشد.

p4
e3
e2
e1
e4
p4

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداریمتر مکعب2350000
2پی کنیمتر مکعب70000
3لجن برداریمتر مکعب300000
4خاکریزیمتر مکعب200000
5سنگ چینیمتر مکعب55000
6ژئوتکستایلمتر مربع121000
7گابیونمتر مکعب55000
شناسنامه پروژه
عنوانمشخصات
تاریخ ابلاغ قرارداد1398/05/20
کارفرماسازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
مدت پيمان18 ماه

پروژه های مرتبط