توضیحات

این پروژه به کارفرمایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد و همکاری شرکت عمران آلتون جهت اجرای اسکلت ساختمان معاونت دارو و غذا به مساحت  2800مترمربع در 3 طبقه شروع به فعالیت نمود.

اسکلت غذا و دارو
اسکلت غذا و دارو

توضیحات تکمیلی

مقادیرکار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداری و پی کنیمتر مکعب1700
2آرماتور بندیکیلو گرم310000
3قالب بندیمتر مربع9100
4بتن ریزیمتر مکعب2240
5نما سازیمتر مربع3100
6کف سازیمتر مربع1850
7کاشی و سرامیکمتر مربع1940
شناسنامه پروژه
عنوانتوضیحات
تاریخ ابلاغ قرارداد 1395/01/16
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مبلغ پيمان7.808.510.210
مدت پيمان5 ماه

پروژه های مرتبط