توضیحات

پروژه سلامتکده طب سنتی اردکان، یک ساختمان با زیربنای 3844 مترمربع با اسکلت بتنی است که در شهرستان اردکان استان یزد واقع شده است. این پروژه شامل عملیات اجرائی سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان می باشد.

p6 1
p6 1

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداریمتر مکعب4100
2آرماتور بندیکیلو گرم5830
3قالب بندیمتر مربع169700
4بتن ریزیمتر مکعب2340
5سقف کاذبمتر مربع3844
6کاشی و سرامیکمتر مربع7688
7موزائیکمتر مربع4230
8نمامتر مربع3700
شناسنامه پروژه
عنوانتوضیحات
تاریخ ابلاغ قرارداد 1395/11/12
کارفرمادانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی
مبلغ پيمان21.543.642.520
مدت پيمان15 ماه

پروژه های مرتبط