توضیحات

پروژه تكميل بلوک زايمانی بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا در شهرستان مهريز استان یزد با همکاری شرکت عمران آلتون و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در 3 طبقه شروع به فعالیت نمود.

p5
p5

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداری و پی کنیمتر مکعب12،420
2آرماتور بندیکیلو گرم750،000
3قالب بندیمتر مربع5،560
4بتن ریزیمتر مکعب6،730
5نما سازیمتر مربع5،700
6کف سازیمتر مربع6،600
7کاشی و سرامیکمتر مربع16،750
شناسنامه پروژه
عنوانمشخصات
تاریخ ابلاغ قرارداد1395/06/03
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
مدت پيمان11 ماه

پروژه های مرتبط