اخبار

bazdid vahed160

تحویل موقت پروژه 160آزادشهر

تحویل موقت پروژه 160 واحدی آزادشهر و جلسه شورای مسکن شهرستان یزدبه گزارش روابط عمومی عمران آلتون صبح روز شنبه…
payansal scaled

دورهمی پایان سال پرسنل شرکت

یک روز پرانرژی در شرکت مادورهمی پایان سال با حضور مدیریت، اعضای هیئت مدیره و پرسنل محترم شرکت در یک…
دیدار رئیس بانک ملی یزد

دیدار رئیس بانک ملی

دیدار پایانی سال رئیس بانک ملیدر راستای تبریک سال نو و به منظور افزایش همکاری‌های میان بانک ملی یزد و…
Meeting of officials

جلسه شورای مسکن شهرستان یزد

حضور مقامات محلی و مدیرعامل شرکت عمران آلتوندر یک جلسه مهم و تصمیم‌گیری در حوزه مسکن، شورای مسکن شهرستان یزد…