توضیحات

تأمین، ساخت، نصب و اجرای عملیات سیویل فوتینگ های سالن اصلی، پلتفرم کوره و بخشی از پلتفرم های استندهای نورد وایر شرکت فولاد آلیاژی ایران شامل عملیات خاکی، احداث فوندانسیون سازه های بتنی صنعتی، سیستم همبندی و….

گودبرداری
خاکبرداری
خاکریزی
قطعه بندی
کابین
کارگاه
رنگ ریزی
ghotikeshi kaf 2
قالب بندی
noghtezani 2
betonrizi kaf 2
تجهیزات کارگاهی
armatorbandi fondasiyon 1
bastanarmato 1
betonrizi 1
tanzimanker 2
آرماورتور فندانسیون
قالب بندی فوندانسیون
آرماتوربندی
بتن ریزی
شروع بتن ریزی پداستال
بتن ریزی
خم و برش
ghalebbandi padsetal 2
vibrezanipayani 2
betonriziC34 2
photo6824379826 2
ghalebbandi 2
perimer 2
vibrebeton 2
betonrize padsetal c646362 2
dargir kore 1
گودبرداری

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1پی کنی و حملمتر مکعب45000
2خاکریزی(بک فیل)متر مکعب20000
3آرماتوربندیتن1025
4قالب بندیمتر مربع37000
5آهن آلات مدفونتن170
6بتن ریزیمتر مکعب15100
شناسنامه پروژه
عنوانتوضیحات
تاریخ ابلاغ قرارداد1402/02/30
کارفرماشرکت فولاد آلیاژی ایران
مدیر پروژهمحمدحسین مقیمی
مدت پيمان12ماه

پروژه های مرتبط