توضیحات

عملیات سنگ شکنی و خالی نمودن زیر نوار محصول مربوطه و بارگیری، حمل دپوسازی خوراک و خوراک دهی به خط تولید به همراه بارگیری، حمل و دپو سازی محصول کارخانه کنسانتره ی پایا فولاد واقع در استان یزد کیلومتر 140 جاده یزد طبس، روستای ساغند.

دپوسازی کنسانتره
ماشین آلات پروژه
محوطه بیرونی پایافولاد
نمای کلی کارخانه پایا فولاد
صف باسکول
دپو سنگ شکن
تنظیم تناژ بعداز محصول کارخانه
در حال وزن گیری قبل از بارگیری
وزن کشی جهت صدور بارنامه
صف باسکول
بارگیری کنسانتره
بارگیری کنسانتره به دپو
ماشین آلات پایا فولاد یزد
دپوسازی کنسانتره

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1عملیات دپو سازی ، بارگیری و خوراک دهیتن- ماهانه50000
2عملیات بارگیری ، حمل و دپو سازیتن- ماهانه65000
3عملیات سنگ شکنیتن- ماهانه140000
شناسنامه پروژه
عنوانتوضیحات
تاریخ ابلاغ قرارداد 1400/08/01
کارفرماشرکت راهبر فرایند آریا
مدت پيمان12 ماه

پروژه های مرتبط