توضیحات

تغییرات اساسی و بازسازی بخش عفونی بیمارستان شهید صدوقی

راهرو بخش عفونی شهید صدوقی یزد
راهرو بخش عفونی شهید صدوقی یزد

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1تخریبمتر مکعب1،430
2کاشی و سرامیکمتر مربع4،600
3کف سازیمتر مربع2،850
4سقف کاذبمتر مربع2،850
5کف پوش و دیوار پوشمتر مربع3،750
6گچکاریمتر مربع2،050
شناسنامه پروژه
عنوانمشخصات
شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد17/1/87878 پ مورخ 1395/06/24
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی
مدت پيمان11 ماه

پروژه های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.