توضیحات

با دعوت از سوی شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت همکاری شرکت عمران بتن آلتون در احداث ساختمان موتوری و….. در بهار 1401 شروع به عملیات اجرایی نمود و با توان مدیریتی و تجهیزاتی خود پروژه مذکور، را قبل از اتمام مدت پیمان به پایان رسید.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12 1
13
14
15
16
17
18
19
ساختمان تعمیرگاه موتوری
1

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداریمتر مکعب2500
2آهن آلات ساخت سولهکیلو گرم150000
3دیوار چینیمترمربع1100
4بتن ریزیمترمکعب520
شناسنامه پروژه
عنوانتوضیحات
تاریخ ابلاغ قرارداد 1400/08/08
کارفرماشرکت فولاد آلیاژی ایران
مدیر پروژه محمدحسین مقیمی
مدت پيمان6 ماه

پروژه های مرتبط