توضیحات

پروژه تهیه مصالح و احداث کامل اسکلت بتنی پروژه احداث مراقب های ویژه (ICU) بیمارستان ضیائی اردکان در زیر بنا حدود 5200 متر مربع شامل دو طبقه اسکلت قاب ویژه خمشی شروع به کار گردید.

بیمارستان ضیایی اردکان
گارگران درحال کار هستند
کارگران
جوشکاری کارگران در بیمارستان ضیایی اردکان
تأسیسات بیمارستان ضیایی اردکان
سازره های بیمارستان ضیایی اردکان
نمای بیمارستان ضیایی
نمای بالایی بیمارستان ضیایی اردکان
ساخت و ساز بخشی از بیمارستان ضیایی اردکان
تخریب قسمتی از ساختمان
اجرای پروژه بیمارستان ضیایی اردکان
اسکلت بیمارستان ضیایی اردکان
ماشین آلات پروژه بیمارستان ضیایی
بیمارستان ضیایی اردکان

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداریمتر مکعب3500
2خاکریزیمتر مکعب11300
3آرماتور بندیکیلوگرم390000
4آهن آلات (فرم و والپست و .کیلوگرم35000
5بتن ریزیمتر مکعب4100
شناسنامه پروژه
عنوانتوضیحات
تاریخ ابلاغ قرارداد 1400/08/01
کارفرماشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مدت پيمان12 ماه

پروژه های مرتبط