مجری ذیصلاح حقوقی ساختمان

مجری ذیصلاح حقوقی ساختمان در شرکت عمران آلتون، نقشی بسیار حیاتی در ارتقاء و اجرای پروژه‌های ساختمانی دارد. این حرفه‌ی کلیدی با مسئولیت‌های گسترده‌ای همچون مطالعه و تحلیل قراردادها، رسیدگی به امور حقوقی و قانونی، پیگیری مجوزها و مستندات مورد نیاز، حل و فصل اختلافات و انتزاع مسائل حقوقی در طول فرآیند ساخت و ساز مشغول است.
با تخصص در قوانین و مقررات ساختمانی، این مجری ذیصلاح به عنوان یک ستون اساسی در ارتقاء پروژه‌ها از لحاظ حقوقی عمل می‌کند و به تضمین رعایت استانداردها، حفظ منافع شرکت و پیشبرد به موقع پروژه‌ها کمک می‌کند.

شرکت عمران آلتون، مجری ذیصلاح حقوقی دارای پروانه اشتغال پایه 2 از وزارت راه و شهرسازی است و در حال حاضر شرکت عمران بتن آلتون مجری ذیصلاح پروژه 352 واحدی به زیربنای 55000 مترمربع واقع در آزادشهر یزد می باشد.

مرور کلی به پروژه ها