توضیحات

با توجه به احتیاج منطقه جوی هرهر یزد به احداث مرکز سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد به متراژ 1691 با همکاری شرکت عمران آلتون شروع به اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی مرکز سلامت جوی هرهر نمود.

جوی هر هر
جوی هر هر

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1تخریبمتر مکعب1،430
2کاشی و سرامیکمتر مربع4،600
3کف سازیمتر مربع2،850
4سقف کاذبمتر مربع2،850
5کف پوش و دیوار پوشمتر مربع3،750
6گچکاریمتر مربع2،050
شناسنامه پروژه
عنوانمشخصات
تاریخ ابلاغ قرارداد1396/02/02
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
مدت پيمان9 ماه

پروژه های مرتبط