توضیحات

در این پروژه شرکت عمران بتن آلتون اجرای عملیات خاکبرداری ، فونداسیون و سازه بتنی: 1. ساختمان دانشکده پرستاری، مامایی رامسر با مساحتی حدود 5000 متر مربع شامل 3 طبقه، 2. ساختمان پست برق را به عهده دارد.

نمای بغل از اسکلت ساختمان
نمای دور
نمای کلی از پروژه اسکلت
نمای نزدیک اسکلت رامسر
خاکبرداری
خاکریزی
ماشین آلات رامسر
اجرای تیرها
بتن ریزی
قالب بندی تیرها
نمای بغل از اسکلت ساختمان

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداریمتر مکعب8000
2خاکریزیمتر مکعب500
3آرماتور بندیکیلوگرم430000
4آهن آلات (فرم و والپست و .کیلوگرم35000
5بتن ریزیمتر مکعب4000
شناسنامه پروژه
عنوانتوضیحات
تاریخ ابلاغ قرارداد 1400/10/19
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل
مدت پيمان7 ماه

پروژه های مرتبط