توضیحات

در این پروژه شرکت عمران بتن آلتون اجرای عملیات خاکبرداری ، فونداسیون و سازه بتنی: 1. ساختمان دانشکده پرستاری، مامایی رامسر با مساحتی حدود 5000 متر مربع شامل 3 طبقه، 2. ساختمان پست برق را به عهده دارد.

nemaye nazdik sakhteman
kol mohavate
nemaydora az daneshkade
nemay digar az eskelet
amphitaatr
postbargh
نمای بغل از اسکلت ساختمان
نمای دور
نمای کلی از پروژه اسکلت
نمای نزدیک اسکلت رامسر
خاکبرداری
خاکریزی
ماشین آلات رامسر
اجرای تیرها
بتن ریزی
قالب بندی تیرها
nemaye nazdik sakhteman

توضیحات تکمیلی

مقادیر کار
ردیفشرح عملیاتواحدمقدار تقریبی
1خاکبرداریمتر مکعب8000
2خاکریزیمتر مکعب500
3آرماتور بندیکیلوگرم430000
4آهن آلات (فرم و والپست و .کیلوگرم35000
5بتن ریزیمتر مکعب4000
شناسنامه پروژه
عنوانتوضیحات
تاریخ ابلاغ قرارداد 1400/10/19
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل
مدت پيمان7 ماه

پروژه های مرتبط