ساختمان های اداری، مسکونی

دسته بندی پروژه ها

اشتراک در شبکه های اجتماعی

نمای کلی از پروژه اسکلت

عملیات خاکبرداری، فونداسیون و اجرای اسکلت سازه دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

اسکلت غذا و دارو

اجرای اسکلت ساختمان دارو و غذا

پروژه
عکس هوایی از احداث 352 واحد مسکونی آزاد شهر

احداث 352 واحد مسکونی آزاد شهر